İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yoon Suk-yeol Döneminde Güney Kore-Vietnam İlişkilerine Yeni Bir Yaklaşım

Güney Kore ve Vietnam arasında 2016 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması iki ülke arasındaki ticaret hacmini oldukça arttırdı. Ayrıca Güney Kore ve Vietnam arasında otuz yıldır ağırlıklı olarak ekonomik temelli yürütülen iş birliğinin, geçtiğimiz Mayıs ayında göreve başlayan Güney Kore’nin yeni lideri Yoon Suk-yeol ile daha ileri boyuta taşınması amaçlanıyor. İki hafta önce Vietnam’da düzenlenen ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye odaklanan Ekonomik İş Birliği Forumu’ndan oldukça umut verici olarak bahsediliyor. 

Vietnam uzun zamandır yabancı yatırımcıları ülkesine çekerek ekonomik gelişmeyi amaçlıyordu. Son yıllarda bu kararını karşılıklı iş birliği yapma stratejisi ile değiştirdi. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Güney Kore, Vietnam’ın uyguladığı stratejiye uygun bir ülkedir. Geçtiğimiz on bir ayda Vietnam’a en fazla doğrudan yatırım yapan yabancı ülke Güney Kore olarak kaydedildi. Güney Kore’nin Vietnam’a karşı takındığı olumlu tavır, iki ülkenin de refahını artıracak ve bölgesel fayda sağlayacak şekilde uzun dönemli bir iş birliği boyutuna taşındı. 

Vietnam, Güney Kore ile yapılması muhtemel iş birlikleri için oldukça istekli ve Güney Kore’nin şeffaflık ilkesine de saygılı görünüyor. Güney Kore açısından ise özellikle Yoon hükümeti döneminde karşılıklı iş birliğine yönelik ikili anlaşmaların daha da önem kazanacağı düşünülüyor. Bu noktada Yoon Hükümeti ya da Güney Kore’nin Covid-19, Ukrayna Kizi gibi küresel meselelerden en az etkilenecek şekilde uzun süreli, ekonomik, endüstriyel ve kültürel iş birliğini gündeme getirmesi anlam kazanıyor. Yakın geçmişte yaşanan krizlerden sonra ülkeler özellikle endüstriyel tedarik zincirinin küresel belirsizliklerden en az seviyede etkilenecek şekilde olmasını önemsiyorlar. Ülkeler çoklu anlaşmalar yerine ikili anlaşmalar gerçekleştirerek tedbirlerini alıyorlar. Bu nedenle Ekonomik İş Birliği Forumu’nda özellikle tedarik zincirinin güvenli, çevre dostu ve dijital ekonomilere dönüştürülmesinin, bağımsız ve kendi kendine yeten ekonomi olabilmenin altı çizildi. 

İki ülke arasında çok boyutlu olması amaçlanan ilişkiler kültürel olarak da gelişiyor. Forum’da iki ülke arasındaki tarihsel bağlar vurgulandı ve ileriye dönük olarak kültürel iş birliğine ivme kazandırılması gerektiği gündeme getirildi. İki ülkenin birbirine karşı tavrının olumlu olması göz önüne alındığında tedarik zincirinin güvende tutulması için atılan ekonomik adımlar, kültürel alışveriş ile pekiştirilecektir. Ayrıca Güney Kore ve Vietnam arasındaki bu iş birliği Yoon Hükümeti’nin ileriye dönük tavrı ve stratejileri açısından net bilgiler veriyor. Hakim olan bu genel tavırda ikili iş birlikleri ve stratejik iletişim ön plana çıkacaktır.