İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Propaganda Aracı Olarak Juche İdeolojisi

Juche İdeolojisi, Kuzey Kore’nin eğitim sisteminde özellikle ‘idolization propaganda’ ile kök salmış ve güçlenmiştir. Uygulanan bu propaganda Kim Ailesine ve Bakdu Soyuna bağlılığı, itaati içermekle birlikte; partinin ve rejimin kurallarını içsellestirmeyi, devlet bilincini güçlendirip adeta dokunulmaz idol haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde komünist mantık, partinin ve rejimin kuralları, Kim Ailesinin tarihsel geçmişi ve zaferleri yüceltilerek eğitim ile birlikte hem öğrencileri hem de ailelerini hedef almaktadır. Bu nedenle Juche ideolojisinin şekillendirdigi eğitim sistemi; parti politikalarını, rejimin amaçlarını ve devrimci, geleneksel komünist davranışlarını içeren “sosyalist eğitim sistemi’ olarak tanımlanmaktadır.

Juche Ideolojisinin etkisindeki eğitim sisteminde, idolleştirme propagandası okul öncesini, ders anını ve okul sonrası etkinliklerini kapsamaktadır. Hergün dersten önce, on beş dakika kendi kendine okuma ve düşünme egzersizleri yapılarak gazeteler gözden geçirilmekte ve parti materyalleri okutulmaktadır. Sonrasında sesli düşünme seansları ile öğrencilerin bilgileri iyice ezberlemesi amaçlanmaktadır ve bu seanslarda öğrenciler başarı gösteremezler ise ceza almaları meşrudur. Öğretmenler de öğrenciler gibi sürekli egitimin içindedirler ve parti kurallarını bilmek, gündemi takip etmek ve bilgileri güncel tutup paylaşmak zorundadırlar. Bunun için haftalık olarak öğretmenlerin de katılmak zorunda olduğu eğitimler ve toplantılar söz konusudur, bu şekilde bilgi akışı güncel olarak devam etmektedir. Ders sırasında ise, kullanılan sosyalist müfredat ve materyal kaynakları ile Juche ideolojisinin amaçları derinden pekiştirilmektedir.

Ders sonrasındaki etkinliklerde ise, Juche Ideolojisinin amaçladığı gibi Kim Ailesinin ve tarihinin yüceltilmesi amacı ve baskısıyla, öğrencilerin tarihsel bilincinin hep açık tutulmasına yönelik etkinlikler zorunlu tutulmaktadır. Örneğin öğrenciler dönüşümlü  olarak saygı göstergesi olarak liderlerinin büstlerini temizlemek, aileleriyle birlikte okul sonrasında tarihi müzeleri, şehitlikleri gezmek ve ülkelerine, liderlerine olan bağlılığı göstermek için hiçbir ücret almadan fiziksel olarak ağır işlerde çalismak zorundadırlar.

Juche Ideolojisi’nin eğitim sisteminde etki ettiği bir diğer alan ise yurt dışında eğitim konusudur. Çünkü yurt dışında eğitim için herkese izin verilmemekte ve partiye yakın ailelerin önceliği bulunmaktadir. Bu anlamda görünmez kast sistemi gerçekliğinden söz edilebilir. Yurt dışında okumaya hak kazanan öğrencilerin, ülkeden ayrılmadan önce döneceğine dair partiye yemin etmesi, gidince pasaportlarının konsoloslukta tutulması ve derslerde başarılı olma zorunlulukları vardır. Öğrenciler kendi yaşıtları içinde dahi birbirini sürekli takip etme, gerektiğinde şikayet etme zorunluluğunda bırakılmaktadır.

Her şeyden önce, Kuzey Kore’nin egitim müfredatı parti tarafindan düzenlenmektedir ve bu nedenle tarafsız, partinin kurallarından, politikalarından, siyasi amaçlarından ya da Kim Ailesinden arındırılmış bir müfredat mümkün değildir. Müfredat içeriği doğrudan ve sıkı bir şekilde parti kontrolündedir. Özellikle müzik, tarih ve yabancı dil dersleri müfredatta tartışmaların nedeni olmaktadır. Çünkü Kuzey Kore, tarihi çarpıtma uygulayarak müfredattaki tarihsel kaynaklarda sadece zaferlerinden, Kim Ailesinin tarihsel geçmişinden ve emperyalizmden bahsetmektedir. Müzik derslerinde ise ders kaynakları savaş, cesaret, erkeklik, askerlik, dostluk, düşmanlık konulu marşlar ve şarkılar ile oluşturulmuştur. Yabancı dil dersleri, müfredat oluşturulurken karşılaşılan diğer bir tartişma konusudur. Çünkü İngilizce konuşulan coğrafya düşman olarak algılandığı için öğrenilmesine gerek olmadığı düşüncesi ve tepkisi hakimdir. Bu nedenle yabancı dil olarak Rusça’nın önceliği olsa da İngilizce’nin müfredata alınmasındaki en güçlü motivasyon kaynağı yine nükleer gelişmeleri takip etmek ve geride kalmamak olmustur. Ayrıca müfredattaki ders içeriklerinde yoğun olarak “öteki, diğerleri, emperyalistler, düşman Amerika” gibi temalar, kavramlar ve örnekler kullanılarak görsel olarak da müfredata eklenmiştir.

Juche Ideolojisi’nin eğitimin gerçekleştiği sosyal çevreye etkisi de aynı ölçüde güçlüdür. Çünkü Juche Ideolojisi sadece Kuzey Kore ve sosyalist ülkeleri yüceltmekte, Kim Ailesini Kuzey Kore’nin sahibi olarak yansıtmaktadır; diğer dış dünyayı emperyalist, düşman ve Amerika ile dost olarak algıladığından, öğrencilerin eğitim gördüğü ortam pedagojik olarak oldukça sağliksizdir. İnfazlar çocukların gözü önünde gerçekleştirilerek bilinçli olarak korku kültürü oluşturulmakta ve öğrencilere psikolojik olarak baskı uygulanmaktadır. Kuzey Kore’de eğitimde ceza ve şiddet meşru, gerekli görülmekte ve öğrenciler bu nedenle birbirlerine dair şüpheye ve sürekli eleştiren gözlere maruz kalmaktadırlar. Okul dışında oynanan oyunlarda dahi nefret politikası güçlü bir şekilde gözle görülmektedir.

Sonuç olarak, Kuzey Kore’nin resmi ideolojisi olan Juche Ideolojisi eğitimde oldukça etkilidir ve Kuzey Kore’nin eğitim sistemini, müfredatını ve öğrencilerin eğitim gördüğü sosyal çevreyi doğrudan ve güçlü bir şekilde şekillendirmektedir. Eğitim çok önemli bir propaganda aracı olduğu için etkisi de aynı ölçüde etkilidir ve Juche Ideolojisinin bilinçli, başarılı ve sistematik bir şekilde nesiller arasında aktarılmasını mümkün kılmaktadır.